Qint


QINT 3.0


Gestión de Recursos Humanos y Calidad

Image placeholderLa solución 3.0 perfecta para tu organización Gestión de la excelencia, calidad, recursos y personas.

Aprovecha el potencial de generación de perfiles, para permitir que cada profesional pueda trabajar y documentar su área de trabajo, interactuando con el resto del equipo.

Mantén informado a tus grupos de interés.Gestiona la comunicación hacia tus clientes externos o familias.

Qint.es – EQUIPS 3.0

Aprofita el potencial del teu equip per a tindre a la teua organització al dia

Qint.es proporciona a les organitzacions o empreses l’eina perfecta de comunicació i distribució de contingut.

Aprofita el potencial de generació de perfils, per a permetre que cada professional puga treballar i documentar la seua àrea de treball, interactuant amb la resta de l’equip.

Mantingues informat als teus grups d’interés. Gestiona la comunicació cap als teus clients externs o famílies.

QINT Software

Comunicació Interna

Intel·ligent

Gestió documental

LOPD Integrada

Multi-Idioma

Mòdul

Comunicació Bancària

‘Qint.es’ El salt qualitatiu que necessites.

Qint.es s’encarrega de la resta: Accés segur https des de qualsevol lloc, Còpies de seguretat, Compliment de la LOPD, Registres d’accessos, suport informàtic.

Situa amb un solo passe a la teua organització en el lloc que li correspon.

Qint.es – l’aposta 3.0 de la teua organització

Centrar al teu equip en la informació de les persones que realment necessiten, focalitzant els objectius de les persones, registrant la informació i mantenint-la accessible a les professionals que la necessiten.